Novstav

Sme moderná dynamicky sa rozvíjajúca firma,

kde nájdete komplexné stavebné služby „pod jednou strechou“.

Disponujeme dostatočnými technickými prostriedkami a zamestnávame dostatok kvalitných odborníkov pre komplexné zabezpečenie služieb v oblasti stavebníctva, čo nášmu koncovému odberateľovi prináša nesporný ekonomický efekt.

Služby ktoré poskytujeme

Stavebná činnosť

Pri realizácií stavieb vychádzame z najnovších pracovných postupov, kvalitných materiálov s cieľom odovzdať najvyššiu kvalitu pre nášho zákazníka.

Predaj betónov

V záujme zabezpečiť komplexnú stavebnú činnosť sme v roku 2009 spustili výrobu betónových zmesí podľa stanovených receptúr na plne automatickej betonárke.

Predaj štrkopieskov

Zaoberáme sa triedením a spracovaním
kameňa na pevnej triediacej linke a následným predajom.

Kompletná stavebná činnosť

Od prvého kontaktu s investorom sa snažíme o to, aby jeho investícia mala pozitívny výsledok.

To znamená, že v prvej fáze sa snažíme navrhnúť a poradiť čo najlepšie technické riešenie danej stavby, na základe dohody s investorom pristúpime k realizácií diela, kde sú naši odborní pracovníci pripravený na zrealizovanie diela v najlepšej možnej kvalite. Po dobu výstavby vieme flexibilne reagovať na požiadavky investora. Navrhované zmeny vieme pružne zrealizovať. Tak aby v tretej fáze odovzdania diela bol náš investor s výsledkom maximálne spokojný.

Viac o kompletnej stavebnej činnosti

Výroba a predaj betóvých zmesí

Ponúkané betóny sú vyrábané zo štrku 3 – frakcií s najhrubším zrnom 16 mm.

Materiál na výrobu betónových zmesí je po celý kalendárny rok uskladnený v hale, čím vieme po celý rok zabezpečiť stálu kvalitu materiálu, neovplyvňovanú premenlivým počasím. Umiestnenie betonárne ako aj jednotlivých materiálov „pod strechou“ nám zaručuje výrobu betónových zmesí bez nemenných kvalitatívnych zmien.

Všetky druhy betónov spĺňajú kvalitatívne požiadavky STN EN 206 a na požiadanie bude odberateľovi predložený certifikát zhody.

Viac o betonových zmesiach

Výroba a predaj štrkopieskov

Firma disponuje certifikátom pre výrobu štrkopieskov frakcie 0-4, 4-8,8-16,16-32.

Realizujeme výrobu a predaj týchto štrkopieskov:
Piesok drvený premývaný, Piesok vápenec, Piesok šaštín, Štrk poterový, Štrk základový, Štrk hrubý, Kamienky, Dekor štrk

Viac o štrkopieskoch