Výroba a predaj štrkopieskov

Realizujeme výrobu a predaj týchto štrkopieskov

bez DPH a DPH
Piesok drvený premývaný frakcia 0-4 17,20 € 20,64 €
Piesok vápenec frakcia 0-4 17,60 € 21,12 €
Piesok šaštín frakcia 0-2 40,00 € 48,00 €
Štrk poterový frakcia 0-12 15,50 € 18,60 €
Štrk základový frakcia 0-22 13,70 € 16,44 €
Štrk hrubý frakcia 0-63 10,60 € 12,72 €
Kamienky frakcia 4-8 14,50 € 17,40 €
Kamienky frakcia 8-16 14,50 € 17,40 €
Kamienky frakcia 16-32 14,70 € 17,64 €
Dekor štrk frakcia 16-22 40,00 € 48,00 €

 

Firma disponuje certifikátom pre výrobu štrkopieskov frakcie 0-4, 4-8,8-16,16-32.

Transportné podmienky:

  • Dodávateľ zabezpečuje transport štrkopieskov nákladnou cestnou dopravou.

Cenové podmienky:

  • Pri vyššom odbere (nad 30 ton) sa cena rieši individuálne.

Firma disponuje certifikátom pre výrobu štrkopieskov frakcie 0-4, 4-8,8-16,16-32

Kontaktnou osobou pre vaše bližšie otázky a informácie ohľadom výroby a predaja štrkopieskov

Martin Kovaľ / +421 908 992 736