Referencie

2019

 • CALENDULA, a.s. – Hala destilácie
 • Humanitarian, n.o. – Zariadenie sociálnych služieb – výťah
 • CALENDULA, a.s. – Sklad produktov Calendula
 • Obec Krásna Lúka – Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice
 • Obec Sulín – Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice

2018

 • VV Gyn s.r.o., – Oprava nebytových priestorov
 • EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa – Oprava miestnej časti komunikácie – ul. Popradská
 • Kňazovický František – PNEUCENTRUM – Oprava spevnenej plochy
 • CALENDULA, a.s. – Hala destilácie

2017

 • CALENDULA, a.s. – Prístavba
 • Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť – SL AB – Oprava stavebnej časti
 • Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť – UV Jakubany usadzovacia nádrž – oprava strešnej krytiny
 • Stredná odborná škola Kežmarok – Oprava omietok v triedach
 • EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa – Spevnená panelová plocha
 • Stredná odborná škola Poprad – Oprava fasády telocvične
 • DSS Legnava – Zateplenie jedálne a spojovacej chodby
 • EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa – Spevnená manipulačná plocha ku kazete č.3 skládky odpadov
 • Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja – Rekonštrukcia opravárenskej dielne – garáži SÚC PSK, oblasť Stará Ľubovňa
 • Stredná odborná škola Jarmočná, Stará Ľubovňa – Výmena dverí – objekt teoretického vyučovania

2016

 • Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť – ČOV Vyšné Ružbachy
 • Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť – UV Lomnička
 • Stredná odborná škola technická Stará Ľubovňa – Oprava vstupného schodiska a únikového schodiska školy v pavilóne A
 • DSS Legnava – Zateplenie novej budovy DSS Legnava
 • Stredná odborná škola Poprad – Oprava telocvične
 • DSS Legnava – Náter strechy na novej budove DSS Legnava

2015

 • Správa a údržba ciest Stará Ľubovňa – Oprava priemyselnej podlahy
 • Stredná odborná škola technická Stará Ľubovňa – Oprava únikového schodišťa školy
 • Stredná odborná škola Poprad – Zateplenie stropu a oprava elektroinštalácie
 • Ľubovnianska nemocnica – Stavebné úpravy pre MR
 • DSS Legnava – Oprava spodnej stavby verandy
 • DSS Legnava – Oprava dažďovej kanalizácie
 • Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť – Oprava vodojemu

2014

 • Základná škola Podsadek – Základy pre budúcu školu
 • DSS Kežmarok – Zateplenie budovy
 • Stredná odborná škola technická Stará Ľubovňa – Zateplenie strechy
 • Stredná odborná škola technická Stará Ľubovňa – Rekonštrukcia šikmých striech
 • Správa a údržba ciest Poprad – Rekonštrukcia administratívnej budovy
 • DSS Kežmarok – Rekonštrukcia sociálnych zariadení
 • Gymnázium Terézie Vansovej Stará Ľubovňa – Výmena podlahy v telocvični a montáž UK

2013

 • Stredná odborná škola Kežmarok – Rekonštrukcia objektu
 • Stredná odborná škola Kežmarok – Zateplenie objektu
 • DSS Kežmarok – Rekonštrukcia objektu
 • Obec Kamienka – Rekonštrukcia hľadiska amfiteátra
 • DSS Legnava – Oprava kanalizačnej prípojky

2012

 • Správa a údržba ciest Stará Ľubovňa – Rekonštrukcia sociálnych zariadení
 • Stredná odborná škola Kežmarok – Oprava omietok, rekonštrukcia strechy
 • Obec Nová Ľubovňa – Rozšírenie kapacít materskej školy
 • Správa a údržba ciest Stará Ľubovňa – Rekonštrukcia strechy
 • Správa a údržba ciest Stará Ľubovňa – Zateplenie objektu
 • Stredná odborná škola Kežmarok – Oprava stropu telocvične
 • Ľubovnianska nemocnica – Oprava administratívnej budovy
 • Kyjov – Oprava strechy materskej školy