Profil spoločnosti

Firma NOVSTAV SL s.r.o., vznikla v roku 1998 ako stavebná spoločnosť. Od tej doby prešiel vývoj spoločnosti niekoľkými fázami až do dnešnej podoby.

Spočiatku bola spoločnosť zameraná na stavebnú činnosť a to výstavbu bytových a občianskych stavieb, vykonávanie inžinierskych sietí a kanalizácií, priemyselných stavieb, komunikácií a plynovodov. Spoločnosť sa dynamicky rozvíjala a tomu podriadila zaistenie vlastných pracovných kapacít a materiálno – technického vybavenia.

 

Firma sa začala zaoberať triedením a spracovaním kameňa na pevnej triediacej linke, čím našim zákazníkom poskytla možnosť nákupu rôznych frakcií štrkopieskov. Dostatok štrkopieskov rôznych frakcií po dobu celého kalendárneho roka zabezpečujeme vlastnou výrobou a taktiež dovozom tých druhov štrkopieskov, ktoré si nedokážeme vyrobiť sami. Tento krok sa ukázal ako správny pretože v dohľadnej dobe a to už v roku 2009 spoločnosť rozšírila svoje portfólio o výrobu betónových zmesí, plne automatickou betonárkou. Značnú časť frakcií vieme sami zabezpečiť vlastnou výrobou. Betonárka funguje na plne automatickom systéme s presným dávkovaním kameňa, cementu, vody a v neposlednom rade prísad, čo nám zabezpečuje výrobu betónových zmesí presne podľa zadaných receptúr. Nielen výrobu ale aj dovoz zabezpečujeme vlastným technickým vybavením.

Ako jediná betonárka máme celú výrobu umiestnenú pod strechou, čo nesporne zabezpečí rovnakú kvalitu betónu v akomkoľvek čaše, podľa navrhnutých receptúr na plne automatizovanej betonárke.

Od vzniku firmy až po súčasnosť sa venujeme 2 základným pilierom činnosti a to kompletnej stavebnej činnosti, a stavebnej výrobe čo obnáša výrobu a predaj betónových zmesí a v neposlednom rade výrobu a predaj štrkopieskov. Naše dlhoročné skúsenosti v obore nás predurčujú na zvládnutie akejkoľvek požiadavky zo strany zákazníka. Našimi hlavnými investormi sú štátne organizácie a súkromné osoby.

Disponujeme dostatočnými technickými prostriedkami a zamestnávame dostatok kvalitných odborníkov pre komplexné zabezpečenie služieb v oblasti stavebníctva, čo nášmu koncovému odberateľovi prináša nesporný ekonomický efekt.

NOVSTAV SL s.r.o., je moderná, dynamicky sa rozvíjajúca firma kde nájdete komplexné stavebné služby „Pod jednou strechou“.