Kompletná stavebná činnosť

Dlhoročné skúsenosti a dostatočné technické zázemie nás predurčuje k realizácii:

  • Vykonávanie inžinierskych stavieb
  • Vykonávanie priemyselných stavieb
  • Vykonávanie bytových a občianskych stavieb
  • Realizácia novostavieb
  • Rekonštrukcia stavieb
  • Pomocné stavebné práce

Od prvého kontaktu s investorom sa snažíme o to, aby jeho investícia mala pozitívny výsledok. To znamená, že v prvej fáze sa snažíme navrhnúť a poradiť čo najlepšie technické riešenie danej stavby, na základe dohody s investorom pristúpime k realizácií diela, kde sú naši odborní pracovníci pripravení na zrealizovanie diela v najlepšej možnej kvalite. Po dobu výstavby vieme flexibilne reagovať na požiadavky investora. Navrhované zmeny vieme pružne zrealizovať, aby v tretej fáze odovzdania diela bol náš investor s výsledkom maximálne spokojný.

Pri realizácií stavby spolupracujeme s overenými dodávateľmi stavebných materiálov.

Kontaktnou osobou pre vaše bližšie otázky a informácie ohľadom stavebnej činnosti

Konateľ spoločnosti – Ing. Jozef Repka / +421 905 788 121
Ing. Tomáš Repka – Majster stavebnej výroby / +421 948 666 762