Výroba a predaj betónových zmesí

Ponúkané betóny sú vyrábané zo štrku 3 – frakcií s najhrubším zrnom 16 mm.

 

Materiál na výrobu betónových zmesí je po celý kalendárny rok uskladnený v hale, čím vieme po celý rok zabezpečiť stálu kvalitu materiálu, neovplyvňovanú premenlivým počasím. Umiestnenie betonárne ako aj jednotlivých materiálov „pod strechou“ nám zaručuje výrobu betónových zmesí bez nemenných kvalitatívnych zmien.

Všetky druhy betónov spĺňajú kvalitatívne požiadavky STN EN 206 a na požiadanie bude odberateľovi predložený certifikát zhody.

Realizujeme výrobu týchto betónových zmesí:

Tabuľka cien

Pevnostná trieda betónu a stupne vplyvu prostredia podľa STN EN 206-1
C   8/10 – XO
C 12/15 – XO
C 16/20 – XC1
C 20/25 – XC2
C 20/25 max priesak 50 mm – XC1
C 25/30 max priesak 50 mm – XC2
C 25/30 max priesak 50 mm – XC3/XF1
C 30/37 max priesak 50 mm – XC4/XD2
C 30/37 max priesak 50 mm – XC4/XD2/XF2/XA2
C 30/37 max priesak 50 mm – XC4/XD2/XF3/XA2
C 35/45 max priesak 50 mm – XC4/XD3/XF3/XA3
C 35/45 max priesak 50 mm – XC4/XD3/XF4/XA3
C 12/15 poterový betón D max 04
C 12/15 poterový betón D max 08
C 16/20 poterový betón D max 04
C 16/20 poterový betón D max 08

Transportné podmienky:

  • Dodávateľ zabezpečuje transport betónov auto domiešavačmi o prepravnej kapacite 7 a 8 m3 a čerpadlom PUMI – E28 s mixom na prepravnú kapacitu betónu 5,5m3.

Cenové podmienky:

  • Ceny sú uvádzane bez DPH. Cenníková cena jednotlivých typov betónových zmesí je orientačná, nakoľko cenová ponuka sa vypracováva individuálne pre každého zákazníka.

Kontaktnou osobou pre vaše bližšie otázky a informácie ohľadom výroby a predaja betónových zmesí

Vedúci betonárne – Martin Kovaľ / +421 908 992 736