Mechanizácia

Realizujeme nákladnú cestnú dopravu štrkopieskov a betónov týmito nákladnými autami a stavebnými strojmi.

Stroje na prepravu betónu

Stroje na prepravu štrkopieskov

Stroje na stavebnú činnosť