Výroba a predaj štrkopieskov

Realizujeme výrobu a predaj týchto štrkopieskov

bez DPH a DPH
Piesok drvený premývaný frakcia 0-4 16,40 € 19,70€
Piesok vápenec frakcia 0-4 16,80 € 20,10 €
Piesok šaštín frakcia 0-2 29,40 € 35,00 €
Štrk poterový frakcia 0-12 14,75 € 17,70 €
Štrk základový frakcia 0-22 13,00 € 15,60 €
Štrk hrubý frakcia 0-63 10,10 € 12,10 €
Kamienky frakcia 4-8 13,85 € 16,60 €
Kamienky frakcia 8-16 13,85 € 16,00 €
Kamienky frakcia 16-32 14,00 € 16,80 €
Dekor štrk frakcia 16-22 35,00 € 42,00 €

 

Firma disponuje certifikátom pre výrobu štrkopieskov frakcie 0-4, 4-8,8-16,16-32.

Transportné podmienky:

  • Dodávateľ zabezpečuje transport štrkopieskov nákladnou cestnou dopravou.

Cenové podmienky:

  • Pri vyššom odbere (nad 30 ton) sa cena rieši individuálne.

Firma disponuje certifikátom pre výrobu štrkopieskov frakcie 0-4, 4-8,8-16,16-32

Kontaktnou osobou pre vaše bližšie otázky a informácie ohľadom výroby a predaja štrkopieskov

Martin Kovaľ / +421 908 992 736