Kňazovický František – PNEUCENTRUM – Oprava spevnenej plochy