Výroba a predaj betónových zmesí

Ponúkané betóny sú vyrábané zo štrku 3 – frakcií s najhrubším zrnom 16 mm.

 

Materiál na výrobu betónových zmesí je po celý kalendárny rok uskladnený v hale, čím vieme po celý rok zabezpečiť stálu kvalitu materiálu, neovplyvňovanú premenlivým počasím. Umiestnenie betonárne ako aj jednotlivých materiálov „pod strechou“ nám zaručuje výrobu betónových zmesí bez nemenných kvalitatívnych zmien.

Všetky druhy betónov spĺňajú kvalitatívne požiadavky STN EN 206 a na požiadanie bude odberateľovi predložený certifikát zhody.

Realizujeme výrobu týchto betónových zmesí:

Tabuľka cien

Pevnostná trieda betónu a stupne vplyvu prostredia podľa STN EN 206-1 Cenníková cena
C   8/10 – XO 69,00 € / s DPH 82,80 €
C 12/15 – XO 69,00 € / s DPH 82,80 €
C 16/20 – XC1 70,00 € / s DPH 84,00 €
C 20/25 – XC2 72,00 € / s DPH 86,40 €
C 20/25 max priesak 50 mm – XC1 75,00 € / s DPH 90,00 €
C 25/30 max priesak 50 mm – XC2 76,00 € / s DPH 91,20 €
C 25/30 max priesak 50 mm – XC3/XF1 77,00 € / s DPH 92,40 €
C 30/37 max priesak 50 mm – XC4/XD2 82,00 € / s DPH 98,40 €
C 30/37 max priesak 50 mm – XC4/XD2/XF2/XA2 85,00 € / s DPH 102,00 €
C 30/37 max priesak 50 mm – XC4/XD2/XF3/XA2 85,00 € / s DPH 102,00 €
C 35/45 max priesak 50 mm – XC4/XD3/XF3/XA3 88,00 € / s DPH 105,60 €
C 35/45 max priesak 50 mm – XC4/XD3/XF4/XA3 88,00 € / s DPH 105,60 €
C 12/15 poterový betón D max 04 77,00 € / s DPH 92,40 €
C 12/15 poterový betón D max 08 74,00 € / s DPH 88,80 €
C 16/20 poterový betón D max 04 78,00 € / s DPH 93,60 €
C 16/20 poterový betón D max 08 75,00 € / s DPH 90,00 €

Transportné podmienky:

  • Dodávateľ zabezpečuje transport betónov auto domiešavačmi o prepravnej kapacite 7 a 8 m3 a čerpadlom PUMI – E28 s mixom na prepravnú kapacitu betónu 5,5m3.

Cenové podmienky:

  • Ceny sú uvádzane bez DPH. Cenníková cena jednotlivých typov betónových zmesí je orientačná, nakoľko cenová ponuka sa vypracováva individuálne pre každého zákazníka.

Kontaktnou osobou pre vaše bližšie otázky a informácie ohľadom výroby a predaja betónových zmesí

Vedúci betonárne – Martin Kovaľ / +421 908 992 736