Výroba a predaj betónových zmesí

Ponúkané betóny sú vyrábané zo štrku 3 – frakcií s najhrubším zrnom 16 mm.

 

Materiál na výrobu betónových zmesí je po celý kalendárny rok uskladnený v hale, čím vieme po celý rok zabezpečiť stálu kvalitu materiálu, neovplyvňovanú premenlivým počasím. Umiestnenie betonárne ako aj jednotlivých materiálov „pod strechou“ nám zaručuje výrobu betónových zmesí bez nemenných kvalitatívnych zmien.

Všetky druhy betónov spĺňajú kvalitatívne požiadavky STN EN 206 a na požiadanie bude odberateľovi predložený certifikát zhody.

Realizujeme výrobu týchto betónových zmesí:

Tabuľka cien

Pevnostná trieda betónu a stupne vplyvu prostredia podľa STN EN 206-1 Cenníková cena
C   8/10 – XO 63,00 € / s DPH 75,60 €
C 12/15 – XO 63,00 € / s DPH 75,60 €
C 16/20 – XC1 64,00 € / s DPH 76,80 €
C 20/25 – XC2 66,00 € / s DPH 79,20 €
C 20/25 max priesak 50 mm – XC1 69,00 € / s DPH 82,80 €
C 25/30 max priesak 50 mm – XC2 70,00 € / s DPH 84,00 €
C 25/30 max priesak 50 mm – XC3/XF1 71,00 € / s DPH 85,20 €
C 30/37 max priesak 50 mm – XC4/XD2 76,00 € / s DPH 91,20 €
C 30/37 max priesak 50 mm – XC4/XD2/XF2/XA2 79,00 € / s DPH 94,80 €
C 30/37 max priesak 50 mm – XC4/XD2/XF3/XA2 79,00 € / s DPH 94,80 €
C 35/45 max priesak 50 mm – XC4/XD3/XF3/XA3 82,00 € / s DPH 98,40 €
C 35/45 max priesak 50 mm – XC4/XD3/XF4/XA3 82,00 € / s DPH 98,40 €
C 12/15 poterový betón D max 04 71,00 € / s DPH 85,20 €
C 12/15 poterový betón D max 08 68,00 € / s DPH 81,60 €
C 16/20 poterový betón D max 04 72,00 € / s DPH 86,40 €
C 16/20 poterový betón D max 08 69,00 € / s DPH 82,80 €

Transportné podmienky:

  • Dodávateľ zabezpečuje transport betónov auto domiešavačmi o prepravnej kapacite 7 a 8 m3 a čerpadlom PUMI – E28 s mixom na prepravnú kapacitu betónu 5,5m3.

Cenové podmienky:

  • Ceny sú uvádzane bez DPH. Cenníková cena jednotlivých typov betónových zmesí je orientačná, nakoľko cenová ponuka sa vypracováva individuálne pre každého zákazníka.

Kontaktnou osobou pre vaše bližšie otázky a informácie ohľadom výroby a predaja betónových zmesí

Vedúci betonárne – Martin Kovaľ / +421 908 992 736