Stredná odborná škola technická Stará Ľubovňa – Rekonštrukcia šikmých striech