Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť – UV Lomnička