Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť – UV Jakubany usadzovacia nádrž – oprava strešnej krytiny